Więcej informacji uzyskają
Państwo pisząc do nas:
info@qusette.com
Torby i torebki QUSETTE sprzedawane
są w Polsce w sieci salonów:

    ROYAL COLLECTION
lub  kontaktując się z:      

QUASS 7

ul, Henrykowska 6
03-079 Warszawa
tel. 22 612 25 77